Welkom bij LYSANDE 

Door counseling leer je luisteren naar je eigen stem, het ontdekken wat je ‘gevangen’ houdt, het maken van keuzes en het scheppen van jouw ideale wereld. Lysande tovert je, anders dan wat veel coaches je willen doen geloven, geen gouden bergen voor. Wij geloven er niet in dat iedereen een Mozart of een superster kan worden. Daar is de werkelijkheid veel te weerspannig voor. Wel zijn we ervan overtuigd dat counseling je een flink eind op weg, jouw unieke weg, kan helpen.  

Voor wie en hoe werkt het?

Kies jij voor counseling – of coaching om meer over jezelf te weten te komen, sterker te staan, en lastige situaties aan te kunnen, dan is Lysande een goede keuze.

Wij spreken over counseling, omdat de methode aansluit bij de wetenschap en kunde van de positieve psychologie. Counseling is resultaatgericht. Het gaat erom dat je vanuit je eigen verantwoordelijkheid doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken. Elk mens heeft een oerdrang tot groei (ontwikkeling). Als ‘groei’ wordt belemmerd ontstaan er problemen. Zie eens hoe sierlijk en soepel vitale mensen zich bewegen. Er gaat kracht vanuit, bewegen is je groter maken, je uitstrekken om iets te bereiken, een ander te ontmoeten. Je ervaart het als je danst en beweegt, het gevoel de wereld aan te kunnen. Gebukt gaan onder stress, zorgen en twijfel, maakt je kleiner, star en stram.  

STAP 1

Counseling hanteert drie belangrijke basiswaarden: empathie, onvoorwaardelijke acceptatie en congruentie. Anders gezegd: de wil om jou te begrijpen,  de acceptatie van jouw gedachten, gevoelens en belevingen, en absolute oprechtheid in wat de counselor/coach verbaal en non-verbaal uit. 

Veel voorkomende onderwerpen bij counseling zijn: problemen op het werk; een langdurig gevoel dat het niet goed met je gaat; het gevoel vast te lopen in werk of privé;  aanhoudend piekeren, het gevoel niet aan de hoge werkverwachtingen te kunnen voldoen; besluiteloosheid; niet weten wat je echt wilt; twijfelen aan jezelf, beter opkomen voor jezelf, omgaan met teleurstellingen… 

STAP 2

Er vindt altijd een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek: maak je kennis met de counselor; wordt de werkwijze van counseling besproken; worden de randvoorwaarden van een traject besproken en wordt 'in aanzet' het probleem of de vraag besproken

Een intakegesprek is heel belangrijk. Zo moet het 'klikken' tussen de jou en de counselor. Moet de counselor uitleggen hoe hij te werk gaat en moet jij akkoord gaan met deze manier van werken.

Afhankelijk van het intakegesprek start het counselingstraject. Een dergelijk traject bestaat uit individuele gesprekken van één tot anderhalf uur.STAP 3

Een counselingstraject is relatief kortdurend. Een gemiddelde is moeilijk te geven. Een traject kan namelijk uit 3 sessies bestaan, maar ook uit 6 of 15 sessies. Dit is volledig afhankelijk van het probleem, de vraag, de omstandigheden et cetera.

Voorop staat dat je nut moet ervaren van een traject. Is dat nut niet aanwezig, dan gaat de counselor daarover in gesprek met jou. Hij kan dan het advies geven om door te gaan of om het traject af te sluiten. Te allen tijde ben je zelf baas over je eigen traject. Jij bent degene die een traject aangaat en ook stopt. 

Meer informatie over de verschillende programma's van Lysande onder kopje programma's

Blog 

Meest recente 3 inzendingen

  • HET MUM-EFFECT IN ORGANISATIES
    [color=#232629][size=4][font=Georgia, serif]Eline werkt bij een woningbouwcorporatie als hoofd woondiensten. ...
  • HET GEHEIM VAN MODERN LEIDERSCHAP
  • ZET JE NIET KLEM IN EEN ASSESSMENT
    [color=#232629][size=4][font=Georgia, serif]Kritiek op persoonlijkheidstesten is op zijn plaats. ...

Neem vandaag nog contact op!


Volledig vrijblijvend en 100% vertrouwelijk.